Groepen

In het schooljaar 2019-2020 hebben wij de volgende groepen op school:

Groep 1a
Groep 1b/2b
Groep 2a
Groep 3a
Groep 3b/4b
Groep 4a/5a
Groep 5b
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Groep 1a, 1b/2b en 2a en 3a hebben hun lokaal op de begane grond (het oranje gedeelte van de school)
Groep 3b/4b, groep 4a/5a en groep 5b zijn te vinden in het groene gedeelte, op de 1e verdieping aan de noordkant.
Groep 6, 7 en 8 zijn te vinden in het blauwe gedeelte, op de 1e verdieping aan de zuidkant.

De hal in ieder gedeelte van de school is ingericht als leerplein. De leerpleinen zijn bedoeld als plaats waar leerlingen met elkaar kunnen samenwerken aan opdrachten.

Het nieuws uit de groepen, de activiteiten die hebben plaatsgevonden, het huiswerk en verdere informatie wordt gedeeld met de ouders via het ouderportaal.