Medezeggeschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (mr) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.
Wat doet de mr?
De taak van de mr bestaat onder meer uit meedenken met de directie en het toetsen van besluiten van de directie. Het kan dan gaan om het formatieplan, het schoolplan, het activiteitenplan, de schooltijden en vakanties.

Samenstelling
De mr van onze school bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij hebben een actieve rol bij de beleidsvorming in onze school. De mr vergadert ongeveer zes keer per jaar.

De mr-leden zijn:
Netty Blokland
Ilona van Houwelingen
*Vacature ouder

Marike van Lopik (leerkracht)
Annemieke Oostrom (leerkracht)
Jeannette Heijkoop (leerkracht)

Uit de mr-leden van alle scholen van TriVia is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) samengesteld.

Contact
Heb je vragen of wil je iets kwijt aan de mr? Schroom niet om een van ons aan te spreken!

Je kunt natuurlijk ook telefonisch (0184-612345) of per mail (mr@regenboog-hardinxveld.nl) contact opnemen.