Onderwijs in groep 1 en 2

In de kleutergroepen leren de kinderen vooral spelenderwijs. Het onderwijs dat wij bieden is daar op ingericht. We bieden de kinderen alle ruimte om zich te ontwikkelen.
We werken binnen een thema. Dit thema duurt steeds ongeveer 6 weken. Alle kleutergroepen op school werken dan binnen hetzelfde thema. We kiezen heel diverse thema's, bijvoorbeeld 'de herfst', 'de bakker', 'ridders en kastelen' of het thema van de Kinderboekenweek. Binnen de thema's worden hoeken en opdrachten bedacht waarmee de leerlingen aan bepaalde doelen werken. Deze doelen komen uit leerlijnen voor kleuters. Met deze leerlijnen volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen op 5 leergebieden: rekenen, taal, motoriek, spel en sociaal-emotioneel.

Er is op een schooldag veel tijd om te spelen, zowel binnen als buiten. Ook gaan de kleutergroepen wekelijks gymmen. De leerkrachten zorgen voor lessen en hoeken die passen bij het thema. Zo zorgen we voor een leeromgeving waarbinnen alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen.

We vinden het belangrijk dat de leerlingen goed met elkaar omgaan. We besteden hier aandacht aan in lessen, maar ook zeker tijdens alle situaties die zich voordoen gedurende de dag. Iets durven vragen, samen spelen, iets oplossen, ruzies goedmaken, samen delen, ... De hele dag wordt er geleerd!

De leerlingen leren veel als het thema leeft. We vragen hen vaak om iets mee te nemen van thuis wat bij het thema past. Ook gaan we als het kan op excursie of nodigen we iemand uit in de klas die de leerlingen nog meer kan leren over het thema.

Wanneer u kennis komt maken op school en een rondleiding krijgt, kunt u in de kleuterklassen nog beter zien hoe dit er in de praktijk aan toe gaat!