Schoolcommissie

De schoolcommissie

Sinds januari 2017 is de Regenboogschool onderdeel van de vereniging PCPO Trivia. Zoals elke school binnen deze vereniging heeft ook onze school een schoolcommissie. Het doel van deze commissie is de stem van de ouders te vertegenwoordigen bij het schoolbestuur (directeur en het Management Team). Daarnaast heeft de commissie een adviesfunctie, waarin zij gevraagd en ongevraagd advies mag geven over onderwerpen als de identiteit van de school, de organisatie, het onderwijs, het aannemen van leerlingen, het personeelsbeleid op schoolniveau en het financieel beleid op schoolniveau.

De schoolcommissie is sinds begin dit schooljaar actief en bestaat uit vijf leden die benoemd zijn door de Raad van Bestuur van de vereniging Trivia.
De vergaderingen van de schoolcommissie worden ook bijgewoond de directeur van de Regenboogschool.

Heeft u vragen of opmerkingen? We horen ze graag!
Spreek ons gerust persoonlijk aan of stuur een bericht naar schoolcommissie@regenboog-hardinxveld.nl.