Schoolcommissie

De schoolcommissie

Sinds januari 2017 is de Regenboogschool onderdeel van de vereniging PCPO Trivia. Zoals elke school binnen deze vereniging heeft ook onze school een schoolcommissie. Het doel van deze commissie is de stem van de ouders te vertegenwoordigen bij het schoolbestuur (directeur en het Management Team). Daarnaast heeft de commissie een adviesfunctie, waarin zij gevraagd en ongevraagd advies mag geven over onderwerpen als de identiteit van de school, de organisatie, het onderwijs, het aannemen van leerlingen, het personeelsbeleid op schoolniveau en het financieel beleid op schoolniveau.

De schoolcommissie is sinds begin dit schooljaar actief en bestaat uit vijf leden die benoemd zijn door de Raad van Bestuur van de vereniging Trivia. De huidige leden zijn:
Leon Boot (voorzitter)
Ik ben 44 jaar oud en getrouwd met Annelies. We hebben vier kinderen, waarvan twee op de Regenboogschool.
In het dagelijks leven werk ik bij Waterschap Rivierenland en hou ik me bezig met baggerprojecten, waterbodems en milieu.
Els van den Bout
Getrouwd met Robbin en moeder van dochter Selinde (groep 3b/4b) en Ralph (2 jaar). Daarnaast ben ik werkzaam als verpleegkundige in het Albert Schweitzers ziekenhuis.
Marjorie van den Heuvel (secretaris)
Getrouwd met Willem en moeder van 3 kinderen: Mijke (voortgezet onderwijs), Joa (groep 8) en Lise (groep 5). Werkzaam als gz-psycholoog in de gehandicaptenzorg.
Dik Klop
Getrouwd met Donine en vader van 2 kinderen; Willem in groep 3b/4b en Sara in groep 1b/2b Werkzaam bij van Vulpen.
Esther Sterrenburg
Getrouwd met Piet, samen hebben we 3 kinderen: Sietse, Tije en Jinke
De vergaderingen van de schoolcommissie worden ook bijgewoond door Jan Hakkesteegt, als directeur van de Regenboogschool.

Heeft u vragen of opmerkingen? We horen ze graag!
Spreek ons gerust persoonlijk aan of stuur een bericht naar schoolcommissie@regenboog-hardinxveld.nl.