Verlofverzoek

Verzoek vrijstelling schoolbezoek

Deze aanvraag dient door de ouders/verzorgers uiterlijk zes weken voor het gevraagde verlof bij de schoolleiding te zijn ingeleverd. Indien u korter dan zes weken van tevoren verlof aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet worden gegarandeerd. Vrijstelling van schoolbezoek kan op grond van artikel 11 van de (herziene) leerplichtwet 1969 worden verleend.
verzoekt om vrijstelling van schoolbezoek voor de leerplichtige leerling(en):
U ontvangt van ons een reactie op uw verlofaanvraag.
* Verplichte velden