Ouderraad

Profielschets Ouderraad

Wat doet de Ouderraad nu eigenlijk? De Ouderraad bestaat uit 13 personen (ouders van kinderen op de Regenboogschool) aangevuld met Arda de Groot vanuit het schoolteam. Op dit moment is er nog een vacature, dus mocht u interesse hebben, neem dan gerust contact op met n van de ouderraadsleden of stuur ons een berichtje via de website.

De Ouderraad ondersteunt het schoolteam bij allerlei activiteiten die op school gedaan moeten worden naast het lesgeven. Het lesgeven zelf is de taak van het schoolteam. U kunt dan denken aan de organisatie van het sinterklaasfeest, de fancy fair, assistentie bij de Paas- en Kerstviering en de koningsspelen, maar ook het koffie en thee verzorgen bij informatie- of afscheidsavonden. Ook assistentie bij de organisatie van het schoolvoetbaltoernooi en de organisatie van het schoolkorfbaltoernooi en onderhoudswerkzaamheden aan de school of het plein, worden door leden van de Ouderraad geregeld. Ook proberen we altijd om van de afscheidsavond van groep 8 een leuke en gezellige avond te maken.

We vergaderen 5 keer per schooljaar en bestaan op dit moment uit de volgende personen:

- Arinda van den Bergh (voorzitter)
- Corine de Jong (penningmeester)
- Margriet de Ruijter (secretaris)
- Arda de Groot (vertegenwoordiging namens het schoolteam)
- Arjan Kamsteeg
- Arjan Kuipers
- Astrid de Boon
- Ilona Meerkerk
- Mirjam Kamsteeg
- Sijgrid Klop
- Tineke de Ruijter

Om u een idee te geven: in oktober/november starten de voorbereidingen voor het sinterklaasfeest. Er moeten allerlei zaken geregeld worden om de sint een goede ontvangst op school te geven en om voor elk kind in de onderbouw een leuk schoencadeau te regelen. Hierna volgt al snel het Kerstfeest, waar elk kind een passend geschenk krijgt. De ouderraad zorgt er ook voor dat de bankjes en stoeltjes voor de kinderen voorin de kerk op tijd naar de kerk gebracht worden. Als het weer het toelaat, is er na afloop van de kerstviering nog de mogelijkheid om wat te drinken op het kerkplein.

In het voorjaar volgen dan het Paasfeest en de koningsspelen. Tweejaarlijks wordt er een fancy fair georganiseerd.

De materiaalcommissie zorgt voor vervanging/aanpassing van toestellen op het schoolplein en alle voor de hand liggende klusjes in de schoollokalen. Een keer per jaar wordt het jaarlijkse 'groot onderhoud' aan het schoolplein gedaan en daar worden altijd weer veel vaders voor opgetrommeld.

U begrijpt: er is het hele schooljaar genoeg te doen. Daarom vragen wij ook altijd aan het begin van het schooljaar aan te geven bij welke activiteiten u een handje mee kunt helpen. Op deze lijst kunt u ook aangeven welke dag/dagdelen voor u het beste uitkomen. Zo kunnen wij er als ouders met elkaar aan bijdragen dat onze kinderen een plezierige schooltijd hebben op de Regenboogschool.

Heeft u nog goede ideen, opmerkingen of suggesties? U kunt deze altijd aan ons doorgeven via het volgende adres: ouderraad@regenboog-hardinxveld.nl