Tussenschoolse Opvang

 

Onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur kan er op school overgebleven worden. Het overblijfteam bestaat uit 2 co÷rdinatoren en een 15-tal overblijfkrachten, veelal moeders van kinderen die zelf ook aan de TSO deelnemen. De ene co÷rdinator zorgt voor de organisatie van het geheel. De ander maakt o.a. de weeklijsten waarop vermeld staat wie en wanneer er wordt overgebleven.

De overblijfmoeders werken via een rooster, dit wordt 3x per jaar gemaakt door de co÷rdinator.

1. De overblijfdagen en -tijden
Op onze school kunnen de kinderen tussen de middag overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De tijden zijn van 11.55 uur tot 13.05 uur. De kinderen worden eerst in de gelegenheid gesteld om naar het toilet te gaan. De kinderen eten met elkaar aan een tafel. De kinderen mogen na het eten meestal zelf kiezen of ze binnen of buiten gaan spelen. EÚn van de overblijfkrachten houdt buiten toezicht tot 13.05 uur. De pleinwacht neemt hierna het toezicht over. De kinderen uit de groepen 0, 1 en 2 worden door de overblijfkracht naar hun klas teruggebracht.

2. Aan- en afmelden via tsoregenboogschool@gmail.com
Kinderen die op vaste dagen overblijven graag voor het nieuwe schooljaar via de mail hiervoor aanmelden. Kinderen die incidenteel overblijven dienen apart aangemeld te worden via de mail, uiterlijk op vrijdag voor de week waarin wordt overgebleven. Dit in verband met het indelen van voldoende overblijfkrachten. Het is belangrijk dat u uw kind tijdig afmeldt als het een keer niet komt. Bij ziekte graag ook aangeven op school dat het kind niet overblijft, dit voorkomt onnodig zoekwerk.

3. De kosten van het overblijven
Op onze school werken we met een zgn. overblijfkaart. De kaart voor overblijven kost  Ç 20,- . Deze kaart is goed voor 15 keer overblijven. Als uw kind maar een enkele keer overblijft, kunt u ook per keer betalen. Dit kost Ç 1,50 per keer. De overblijfkaart wordt op school bewaard en behoudt zijn geldigheid zolang uw kind op school zit. Uw kind krijgt een briefje mee als de kaart bijna vol is, zodat u tijdig een nieuwe kaart kunt kopen. De kaart kan tijdens de TSO worden aangeschaft. Geld voor de TSO graag in een gesloten envelop voorzien van bedrag, naam van het kind en klasnummer meegeven. Incidenteel overblijven en los betalen is mogelijk, maar we willen u er op wijzen dat aanschaffen van een overblijfkaart voor ons gemakkelijker is en voor u voordeliger.

4. Eten en drinken
U dient zelf te zorgen voor de maaltijd van uw kind. Denkt u hierbij ook aan het drinken voor tussen de middag? De kinderen kunnen hun eten voor de aanvang van de lessen even in de koelkast in de overblijfruimte neerzetten. Graag voorzien van een naam.
Wij zien erop toe dat uw kind drinkt en minstens ÚÚn boterham opeet, tenzij met de ouders anders is afgesproken. Wilt u de tassen, broodtrommels en bekers voorzien van de naam van uw kind? Snoep is niet toegestaan.

5. Toezicht en begeleiding
Het aantal overblijfkrachten is meestal 4.  Dit komt neer op een begeleider-kind ratio van ongeveer 1 op 12 kinderen.

6. De kleuters
De kleuters worden uit de klas opgehaald en begeleid naar het toilet. Het is mogelijk om samen met uw kleuter een keer gratis kennis te maken met de TSO. Het is voor u als ouders prettig te weten dat uw kind al vertrouwd is met het overblijven voor het geval het echt een keer nodig is. Indien gewenst kunt u hiervoor een afspraak maken met de overblijfco÷rdinator.

7. Regels
Zowel voor de kinderen als hun ouders zijn er een aantal regels. Voor verdere informatie verwijzen we u naar het informatieboekje, dat op de school en via de website verkrijgbaar is. Voor informatie of vragen kunt u zich wenden tot:

Corine Faasse:  0184-615436        
Marijke Vogel:  0184-630837

E-mail: tsoregenboogschool@gmail.com

Informatieboekje TSO 2016-2017
Beleidsdocument TSO