Groep 2/3a

Hartelijk welkom in groep 2/3

Januari 2018
Het nieuwe jaar is weer begonnen! Allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar!
Vandaag zijn we begonnen met een nieuw thema ( n.a.v.het prentenboek) Het letterwinkeltje! Opa Brom stuurde een brief met de vraag of wij een letterwinkeltje kunnen beginnen, want hij is van het geld van de koningin op vakantie gegaan en nu kunnen de mensen geen letters meer kopen. Daar werden de kinderen wel enthousiast van, gelijk zijn er van allerlei materialen letters gemaakt en wordt de huishoek omgebouwd naar winkel. Dan was er nog een verzoek van de kinderen... een voorstelling geven over het prentenboek, want dat heeft groep 3 vorig jaar gedaan. Dus we gaan hard oefenen om er met elkaar een leerzaam letterfeest van te maken.

Sinterklaas 2017
Afgelopen maandag werd er een pakketje bezorgd in de klas van de bakpiet... hij had een groot probleem. Tijdens de storm op zee is al het snoepgoed voor De Regenboog over boord gegaan, de bakpiet had nog een paar dingen kunnen redden en in een doos gedaan en opgestuurd. Helaas had hij geen recepten meer voor het strooigoed. In de klas hebben we allerlei ideeen bedacht hoe we nu aan recepten konden komen; we hebben huisje-boompje-beestje gekeken, kinderen hebben thuis in kookboeken gezocht en we hadden het geluk dat er een tante bij de bakker werkte. Na een telefoontje konden we daar langs... het was heel leerzaam én we hebben recepten. Nu kunnen we in onze hulpbakkerij van de sint aan het werk. 

Gelukkig is het allemaal goed gekomen, we hebben de sint hard geholpen in onze bakkerij! We hebben zelf ook nog echt kruidnoten gebakken en toen het 5 december was had de piet gelukkig ook nog strooigoed bij zich, want die had onze recepten gevonden! Het was een leuk, leerzaam feest met elkaar!

November 2017
Afgelopen weken hebben wij in de klas gewerkt rondom het thema: herfst. Hierbij zijn we in de weer geweest wat zijn kenmerken van de herfst, wat zijn herfstvruchten, maar ook naar de gezondheid is gekeken. In de herfst zijn mensen vaak zien, daarom hebben wij een apotheek gemaakt in de klas; we hebben recepten geschreven, recepten samengesteld, de pillen in potjes doen en af en toe moest er toch ook een pleister geplakt worden ;-)


Wat wordt er hard gewerkt in deze groep! We zijn ook begonnen met een weektaak. De kinderen kunnen zelf hun werk 'plannen'. In groep 2 gaat het met 'moet' en 'mag' taken, dit zijn ook hele diverse opdrachten, zoals maakt met kapla een herfstboom, klei iets van de herfst, knutsel een boom of weeg met herfstmaterialen.
In groep 3 staat er het werk voor 1 dag op. De kinderen kunnen zelf kiezen waar ze mee mogen beginnen en als ze klaar zijn kunnen ze ook uit verschillende opdrachten kiezen, zoals lezen, loco of veilig leren lezen op de chrome-books.


---------------------------------------------
Wij zijn een heel gezellige groep met 15 kinderen in groep 2 en 9 kinderen in groep 3.
Op maandag en dinsdag is juf Esther in de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Jolanda.
Aan het begin van de week is juf Femke ook in onze groep.
 
Wat doen wij allemaal in groep 2/3?
 
Start van de dag
Groep 2 gaat via de achteringang naar binnen. In de klas mogen zij hun stoel pakken en aan een tafel of bij een kleed gaan spelen ( de juf heeft dingen klaargezet).
Groep 3 blijft op het plein tot de bel gaat en gaat samen met de andere groep 3 naar binnen, ook zij doen een korte opdracht aan hun tafel.
Daarna gaan we gezamenlijk in de kring beginnen:
  • We kijken welke dag/ datum het is en zingen daar een liedje over.
  • Bekijken de dagritmekaarten om te zien wat we allemaal gaan doen.
  • We bidden met elkaar en zingen Bijbelse liedjes.
  • We luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Hierbij volgen we de methode ‘Startpunt’.
  • We mogen vertellen over wat we beleefd hebben of bespreken een onderwerp/ thema.
  • We doen met elkaar een spelletje of opdracht.
Taal en lezen
Wij starten dit jaar met de nieuwe versie van Veilig Leren Lezen – de kim-versie. Wij starten met de kern ‘start’ en eindigen met de kern ‘afsluiting’. Daar tussen werken we aan kern 1 t/m 11. Behalve in ons schrift, werken we ook op de computers met de software van Veilig Leren Lezen. 
Na iedere kern worden de vorderingen van de leerlingen getoetst. In januari en juni lezen we ook om het AVI niveau te bepalen (tekstlezen) en het DMT niveau (woorden lezen). 
Uitgebreide informatie over de methode vindt u op: www.zwijsen.nl/veiliglerenlezen
 
Rekenen
Methode: Alles Telt 
De rekenmethode is een doorgaande lijn, door heel de school.
Op maandag en woensdag hebben we een klassikale les, waarbij iets nieuws wordt uitgelegd. Op dinsdag en donderdag maken we hiervan de verwerking in ons werkboek. Op vrijdag maken we in het werkboek een herhalingsles. 
Ook bij rekenen maken we lessen op de computer en ook onze toetsen maken we digitaal. 
In januari en juni maken we een CITO toets.
Voor beide methodes geldt dat er door de leerlingen op verschillende niveaus gewerkt kan worden. Veilig Leren Lezen hanteert hiervoor de namen ‘zon’, ‘maan’ en ‘ster’. De zon-groep heeft een apart schrift. Deze groep kan al goed lezen en oefent met moeilijkere woorden en zinnen. De opbouw van de zon- en maanschriften zijn hetzelfde. De maan-groep is de basisgroep en werkt in het maanschrift. De ster-groep werkt ook in het maanschrift, maar krijgt meer instructie en oefentijd. De software werkt ook met deze verschillende niveaus. Kern ‘start’ wordt gebruikt om het niveau te bepalen. 
Alles Telt heeft een plusschrift, een basisschrift en een maatschrift. In alle schriften wordt met dezelfde getallen geoefend, maar de manier van aanbieden varieert van lastig (plusschrift) naar een uitleg in kleinere stappen (maatschrift). 
 
Schrijven
Voor schrijven gebruiken wij de methode Pennenstreken. Deze methode loopt precies gelijk met Veilig Leren Lezen. Dus wanneer we een letter aanleren bij lezen, leren we deze ook direct te schrijven. 
 
Buiten spelen en gymmen
Groep 2 gaat ’s ochtends en ’s middags buiten spelen met een andere kleutergroep. In de schuur staan karren, step, fietsen  en ander materiaal die de kinderen dan mogen gebruiken.
Bij slecht weer gaan we naar het speellokaal .
(Ongeveer) vanaf de herfstvakantie gaat groep 2  in het speellokaal gymmen
Daarvoor hebben we gymschoenen (met naam) nodig. We gymmen in het ondergoed
Wilt u op deze dag gemakkelijke kleding aangeven zonder al te veel knopen en strikken?
 
Groep 3 gaat op dinsdagochtend en woensdagochtend gymmen met de andere groep 3 in Het Dok. Op deze dagen hebben de kinderen gymspullen (schoenen, shirt en korte broek) nodig.
 
Circuit
Groep 2 werkt 4 dagen per week in een circuit. In het circuit zitten allerlei verschillende opdrachten, zoals een knutselopdracht, een motorische opdracht, een bouwopdracht of een rekenopdracht. 
 
Thema’s
In de groep werken we het hele jaar door met thema’s.
Om de kinderen te betrekken bij het thema wordt er ook regelmatig gevraagd of ze materialen van thuis mee mogen nemen(graag voorzien van hun naam). Dit kan zijn om op de thematafel te leggen (dus alleen om te kijken) of om er echt mee in de themahoek te spelen. 
 
Spelend leren
Door te spelen leren kinderen veel, daarom willen wij samen met de kinderen uitdagende hoeken en opdrachten creëren. We werken hierbij met  een planbord .
De kinderen hangen hun naam bij de activiteit /hoek waar ze willen gaan spelen .
 
Passend bij het thema worden taal- en rekenoefeningen en – spelletjes gedaan .
Dat kan klassikaal, in de kring, maar ook in een kleine kring met plm. 4 kinderen tegelijk.
Diverse onderdelen komen aan de orde.
Voor taal bijv. gesprekjes, maken van een woordweb, (interactief) voorlezen, de feestletter, rijmen, woorden hakken en plakken.
 
Bij rekenen tellen we, leren we getallen, oefenen we met meer, minder, evenveel.
Ook begrippen, zoals groot/klein, dik/dun, enz. komen aan de orde .
We werken bij groep 2 met de Leerlijnen  voor Jonge Kinderen, waarmee we de ontwikkeling volgen.
 
SOVA (sociale vaardigheden)
Hoe gaan we met elkaar om, regels, luisteren naar elkaar……..
Zomaar wat dingen die met SOVA te maken hebben.
We gebruiken hierbij de methode ‘Leefstijl’, maar ook in de dagelijkse dingen komen genoeg leerzame situaties voor.
 
Ons slogan in de klas is: Iedereen hoort er BIJ!
 
Daarnaast besteden we ook aandacht aan verkeer, geschiedenis, biologie en Engels passend bij het thema. En uiteraard knutselen of tekenen we ook.