Dolfijngroep


September / oktober / november 2017: project Gorinchem

Bekijk hier de foto's van onze ouderavond!Beste ouders en verzorgers van de dolfijnleerlingen,

Nieuw project: Gorinchem
Afgelopen week is de laatste hand gelegd aan de selectie van de dolfijnkinderen en morgen gaan we met de kinderen starten. Dit keer met een stad: Gorinchem. De ene keer duurt een project een week of tien, de andere keer een week of 5. De duur van een project wisselt. Deze keer zullen we tot ongeveer 20 november aan het project werken.
De eerste weken staan in het teken van ‘Leren leren’ en zijn de kinderen bezig met het verwerven van informatie over de geschiedenis van Gorinchem en Nederland. Ze passen daarbij verschillende strategieën toe en komen erachter wat voor hen een goede strategie is. De kennis wordt ook getoetst.  Verder maken de leerlingen van groep 7 en 8 een Publisherfolder met stadswandeling en veel informatie en groep 4, 5, 6 een grote plattegrond, een muurkrant en een Powerpoint presentatie. Aan het eind van het project komt er een tentoonstelling voor de ouders en voor de eigen klas. De details en de doelen vindt u in de bijlage ‘Doelen en eindproduct Gorinchem’.

Weektaak en studieplanner
De kinderen krijgen iedere dinsdag een weektaak mee. Deze taak is al beschreven in de studieplanner. Deze zit in de bijlage, maar krijgen de kinderen ook in hun map. Deze map nemen ze steeds mee naar hun eigen klas. In principe krijgen de kinderen tijd voor dit werk in de klas. Als het echter niet af is, is het de bedoeling dat ze het thuis afmaken. De afspraak is dat de kinderen van groep 3-6 daar een half uur per week aan besteden en die uit groep 7 en 8 een uur. Is het dan nog niet af, dan mogen ze stoppen. Maar afmaken mag natuurlijk ook! Het plannen en uitvoeren van de taak is een van de doelen in deze periode. De kinderen gaan iedere week in de Dolfijngroep op een afvinklijst bijhouden of hun werk af, half af of helemaal niet gemaakt is.

Markeerstiften en USB-stick
Bij dit project moeten de kinderen in grote teksten steekwoorden markeren. Wilt u er voor zorgen dat ze een markeerstift hebben? Als uw kind op een school zit waar de leerlingen nog niet thuis in hun werk op de computer kunnen komen, is een USB stick ook erg handig.

Portfolio
In de laatste vergadering van de begeleidingsgroep is afgesproken dat we doorgaan met het werken met een portfolio. Dit neemt de plaats in van een Dolfijn rapport. In dit portfolio staan doelen waaraan gewerkt wordt. De kinderen moeten zelf invullen, halverwege en aan het eind van het project, in hoeverre zij de beschreven doelen hebben behaald. Aan het begin van deze project periode kiezen de kinderen uit een lijst ook  een persoonlijk doel. We zullen de persoonlijke doelen met de groepsleerkracht communiceren zodat het kind ook in de klas aan het doel kan werken. Daarnaast werken de kinderen aan doelen rond leren leren (samenvatten, plannen) en aan de projectdoelen. U vindt die doelen in de al eerder genoemde bijlage.
Binnen de begeleidingsgroep van het Dolfijn concept gaan een aantal mensen proberen een overzichtelijker en werkbaarder portfolio te maken, dan hetgeen tot nu toe is gebruikt.

Excursie
Dinsdagmorgen 24 oktober zullen we met de Dolfijn groep kinderen naar Gorinchem gaan. De bovenbouwleerlingen  kunnen dan hun zelf uitgestippelde route controleren en de middenbouwleerlingen krijgen een puzzeltocht met opdrachten. Ze moeten de route later in de grote plattegrond zetten. De kinderen krijgen zo ook de mogelijkheid om de gebouwen waar ze over geleerd hebben in het echt te zien. Dat betekent dat de kinderen in 24 oktober de hele morgen op excursie zijn, ook de kinderen die normaal ’s middags dolfijngroep hebben.

Rijden en begeleiden naar Gorinchem
Natuurlijk hebben we voor deze excursie ouders nodig die kunnen rijden en met een groepje mee willen lopen in de stad en hen zo nodig willen helpen. Het zou fijn zijn als u dat zou willen en kunnen doen. Wilt u zich daarvoor aanmelden bij de dolfijnleerkracht? Onderaan deze brief vindt u het betreffende mailadres.

Algemene ouderavonden Dolfijn
De eerste algemene ouderavond voor alle ouders is op woensdag 25 oktober in Ameide. De tweede is op dinsdag 11 april in Hei- en Boeicop. Deze avonden zijn voor alle ouders van dolfijnkinderen van al onze scholen en worden twee keer per jaar gehouden, steeds op een andere locatie.

Voor De Regenboog is het gehele Dolfijn concept nieuw. Daarom is er woensdag 13 september een extra informatie avond, speciaal voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen op De Regenboog. Ook voor ouders die (nog) geen kinderen in de Dolfijn groep hebben.

We denken dat u zo weer helemaal op de hoogte bent. Als er vragen zijn, mail gerust!

Hartelijke groet,

Inge van Dalen (dalen@smdbhb.nl , dolfijnleerkracht Hei en Boeicop)
Arja de Jong (a.dejong@pcpo-trivia.nl , dolfijnleerkracht in Nieuwland en Meerkerk)
Mirjam Nagtegaal (m.nagtegaal@pcpo-trivia.nl , dolfijnleerkracht in Hardinxveld-Giessendam)
Gerda Klink (g.klink@pcpo-trivia.nl , dolfijnleerkracht in Lexmond en Schoonrewoerd, Delfino leerkracht)
Ciska van Herk (c.vanherk@pcpo-trivia.nl , dolfijnleerkracht in Ameide, Boven-Hardinxveld en Zijderveld)