Voortgezet Onderwijs

De 'grote stap' naar het Voortgezet Onderwijs... Hoe verloopt dit traject op De Regenboog?

Wanneer leerlingen in groep 8 zitten, komt u als ouders voor de beslissing te staan om met uw kind een keuze te maken voor het voortgezet onderwijs. De school begeleidt u daarbij.
 
 • Bij de tweede contactavond van groep 7 (juni) wordt gekeken naar de ontwikkelingsgrafiek van uw kind tot nu toe, de uitslag van de Entreetoets wordt besproken en meegegeven en we kijken hoe uw kind leert, hoe zijn/haar werkhouding is, enz. Hieruit volgt een voorlopig advies VO.
   
 • Medio oktober krijgen de leerlingen klassikale voorlichting over het voortgezet onderwijs.
   
 • In november wordt gekeken welke leerlingen mogelijk voor LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) in aanmerking komen. Deze leerlingen maken de NIO-toets.
   
 • In november wordt er ook een informatieavond voor de ouders van groep 7 en 8 georganiseerd, met een gastspreker van het voortgezet onderwijs.
   
 • De leerkrachten van groep 8 en de intern begeleider(s) stellen voor de leerlingen van groep 8 de voorlopige schooladviezen vast en deze worden besproken tijdens de adviesgesprekken eind november.
  Ook de leerling zelf wordt bij dit gesprek uitgenodigd.
   
 • Eind februari zijn er de schoolkeuzegesprekken, waarin de aanmelding besproken wordt. Deze moet begin maart gedaan zijn. Na de aanmelding loopt het contact met de VO-school via de ouders. De leerkracht zorgt voor een onderwijskundig rapport, dat na inzage van de ouders naar het voortgezet onderwijs wordt gestuurd.
   
 • Sinds vorig jaar zorgen de ouders en leerling zelf voor de aanmelding op het voortgezet onderwijs, door het bezoeken van een inschrijfmoment; dit jaar op 6, 7 of 8 maart 2018.
   
 • Meestal vindt er nog een overleg plaats tussen de basisschool en de VO-school: de zgn. 'warme overdracht'.
   
 • In april volgt dan nog de Centrale Eindtoets. De uitslag wordt doorgegeven aan de VO-school. Is de toets beter gemaakt dan verwacht, kan er een aanpassing in het schooladvies overwogen worden.

Overzicht voortgezet onderwijs scholen in onze regio

Overzicht van alle open dagen/doemiddagen, etc.