Verlof en leerplichtzaken

verlof

Aanvragen van verlof.
Het aanvragen van eenvoudig verlof voor uw kind kan via het ouderportaal.
Deze vorm is bestemd voor het aanvragen van "eenvoudig" verlof (dokter- of tandartsbezoek, e.d.)

Voor de complexere aanvragen (extra verlof of extra vakantie) kunt u het uitgebreide aanvraagformulier ophalen bij onze administratie, mevr. Ank van Driel. Lever uw formulier in: tenminste tien dagen voordat het aangevraagde verlof ingaat.

Leerplichtzaken.
Voor jongeren in de leeftijd van 5 - 18 jaar geldt de Leerplichtwet. In onze gemeente is de uitvoering hiervan uitbesteed aan de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
Zie de brochures hier onder.

Folder voor aanvraag van extra verlof

Protocol voor schoolverzuim- primair onderwijs

Protocol bij ziekteverzuim