Verlof en leerplichtzaken

verlof

Toelating en verwijdering van leerlingen
Uw kind is van harte welkom op onze school. Natuurlijk zijn er wel regels in hoe we met elkaar omgaan.
Onze vereniging PCPO TriVia heeft hiertoe een protocol opgesteld met de titel: "Toelating en verwijdering van leerlingen".
Dit protocol kunt u hier vinden.Aanvragen van verlof.
Het aanvragen van eenvoudig verlof voor uw kind kan via het ouderportaal.
Deze vorm is bestemd voor het aanvragen van "eenvoudig" verlof (dokter- of tandartsbezoek, e.d.)

Voor de complexere aanvragen (extra verlof of extra vakantie) kunt u het uitgebreide aanvraagformulier ophalen bij onze administratie, mevr. Ank van Driel. Lever uw formulier in: tenminste tien dagen voordat het aangevraagde verlof ingaat.

Leerplichtzaken.
Voor jongeren in de leeftijd van 5 - 18 jaar geldt de Leerplichtwet. In onze gemeente is de uitvoering hiervan uitbesteed aan de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
Zie de brochures hier onder.

Folder voor aanvraag van extra verlof

Protocol voor schoolverzuim- primair onderwijs

Protocol bij ziekteverzuim